Akta Kualiti Alam Sekeliling, 1974 & Pengenalan Kepada Konsep Pencegahan Pencemaran